image1

Bjørn Getz arbeider som advokat hos selskapet Advokat24 AS sentralt i Oslo og har som motto å sikre klienten det resultatet klienten har et rettmessig krav på.

Jeg bistår hovedsaklig innenfor det forretningsjuridiske området samt arbeidsrett og prosedyre; se mer utfyllende angivelse under forretningsområder.

Jeg har 30 års erfaring som advokat innen arbeidsrett som spesialfag, i rådgivning og prosedyre, og aktiv deltagelse i Norsk Arbeidsrettslig Forening siden etableringen på 1980-tallet. Jeg kan derfor bistå både på arbeidsgivers og arbeidstagers side.

Få mer informasjon på nettsiden www.advokat24.as